A A A

Podstawa działalności Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocieńcu

Ośrodek Kultury działa na podstawie:

  • zarządzenie nr 1/79 Naczelnika Miasta i Gminy Złocieńca z dnia 2 stycznia 1979r. w sprawie utworzenia Złocienieckiego Ośrodka Kultury
  • Uchwały Nr XXIX/176/96 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 22 listopada 1996 r. w sprawie połączenia Złocienieckiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Złocienie
  • postanowień statutu Złocienieckiego Ośrodka Kultury uchwalonego uchwałą RM w Złocieńcu Nr XLVII/282/98 z dnia 15 maja 1998 r. z późniejszymi zmianami
  • ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późniejszymi zmianami
  • ustawy o bibliotekach, ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami
  • ustawy o rachunkowości,ustawa z dnia 29 września1994 r. z późniejszymi zmianami
  • ustawy o finansach publicznych, ustawa z dnia 28 listopada 1998 r. z późniejszymi zmianami
  • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami


Opublikował: Marek Zyśk
Publikacja dnia: 29.04.2012
Podpisał: Agata Bożek
Dokument z dnia: 28.04.2012
Dokument oglądany razy: 2 271