A A A

Informacja o wyniku postępowania „Remont i przebudowa instalacji i wentylacji Sali kinowej kina „MEWA” w Złocieńcu”

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Złocieniec, dnia  10 sierpnia  2018 r.

Ldz. 236/2018

Złocieniecki Ośrodek Kultury

78-520 Złocieniec

Ul. Połczyńska 6

Informacja o wyniku postępowania
 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuję o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Remont i przebudowa instalacji i wentylacji Sali kinowej kina „MEWA” w Złocieńcu”

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

 [zł brutto]

Termin realizacji zamówienia [tygodni]

Okres gwarancji [miesiące]

1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Konsultingowe SANIVEST
Ul. Polna 59
87-100 Toruń

262 536,12

13

36

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29/01/2004r.  Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

Opublikował: Marek Zyśk
Publikacja dnia: 10.08.2018 09:47
Dokument oglądany razy: 238
Podlega Ustawie