A A A

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetarg nieograniczony na: „Pełnowymiarowa technika cyfrowa projekcji filmów kina „Mewa” w Złocieńcu”

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty